Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

واگذاری فرکانس های صداوسیما خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است

واگذاری فرکانس های صداوسیما خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است


برخی از اعضای کمیسیون صنایع با بیان اینکه مجلس قطعا باواگذاری فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مخالف است بیان کردند این واگذاری خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.

 

برخی از اعضای اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس تی وی صداوسیما با اشاره به فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که متعلق به صداوسیماست بیان کردند مجلس مخالف واگذاری این فرکانس هاست.

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متعلق به صدا وسیماست گفت: موضوع فرکانس های صداوسیما  چندین بار  توسط وزیر ارتباطات مطرح شده و هردفعه هم از سوی مجلس رد شده است.
وی افزود: وزارت ارتباطات کم کاری خود در زمینه اینترنت را به گردن صدا و سیما می اندازد تا مردم نسبت به صدا و سیما بدبین شوند.
 
قاضی پور نماینده ارومیه تصریح کرد: مجلس قطعا باواگذاری فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مخالف است چرا که این فرکانس ها مورد نیاز رسانه ملی است تا در مقابل هجمه و یورش شبکه های معاند بتواند از نظام جمهوری اسلامی دفاع کند.
 
وی ادامه داد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده است که صدا وسیما یک سازمان حاکمیتی است تا لطمه ای به نظام وارد نشود و گرفتن فرکانس ها از صداوسیما خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است
 
 
حمید رضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز صداوسیما گفت: واگذاری این فرکانس های صداوسیما به مخابرات  در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و رأی نیاورد. 
 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه بحث فرکانس ها باید به صورت کامل تبین شود از صداوسیما خواست اطلاع رسانی دقیق و فنی در این خصوص انجام گیرد تا افکار عمومی در این مورد آگاه شوند. 
 
 
محسن کوهکن ریزی عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس با اشاره به فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز گفت: موضوع واگذاری فرکانس های صداوسیما چندین بار در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد و حداقل ۳ سال این بحث مطرح بوده است ولیکن نمایندگان مجلس برای واگذاری فرکانس ها به وزارت ارتباطات قانع نشدند.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات می خواهد این فرکانس ها را تصاحب کند در حالی که در این شرایط حساس وزیر  ارتباطات نباید یکطرفه صحبت کند .
 
نماینده لنجان تصریح کرد: وزارت ارتباطات تلاش کرد از طریق یک مصوبه این فرکانس ها را در اختیار بگیرند ولی نتوانستند و حالا جوسازی هایی را علیه صدا و سیما انجام دادند.