Skip to Content

وزرای اطلاعات و اقتصاد در بهارستان

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه چهاردهم مرداد ماه 97 از نشست علنی مجلس و جلسه کمیسیون امنیت ملی با  وزیر اطلاعات