Skip to Content

وضعیت اعتباری صداوسیما بهتر شده اما با جایگاه مطلوب فاصله دارد

عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما گفت: با توجه به اعتبار 230 میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق یک مقدار وضعیت اعتباری صدا و سیما بهتر شد اما نسبت به مصوبه مجلس در برنامه ششم و رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از فارس «سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی» با بیان اینکه اعتبارات فرهنگی در بودجه کل کشور وضعیت مناسبی ندارد گفت: به طور کلی سهم فرهنگ در بودجه کل کشور بسیار پایین است که برای سال آینده شاهد کاهش چشمگیرتر بودجه فرهنگی هستیم که این رقم حدود 3 درصد بودجه کل کشور است.
وی با اشاره به وضعیت بودجه صدا و سیما خاطرنشان کرد: حتی با برداشت از صندوق توسعه ملی باز هم بودجه صدا و سیما به میزانی که برنامه ششم برای آن درنظر گرفته و معادل 7 دهم درصد بودجه عمومی است نمی رسد . این در حالی است که اصولاً برداشت از صندوق توسعه ملی را نباید در ردیف اعتبارات اصلی دولت در بودجه بدانیم.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما با بیان اینکه امسال وضعیت دستگاه‌های فرهنگی بسیار وخیم است متذکر شد: تعداد دستگاه های متولی امر فرهنگ در کشور بسیار زیاد است اما میزان حجم بودجه این دستگاه ها و به تبع آن اثرگذاری و کارآمدی آنها در عرصه فرهنگ پایین است.
وی با بیان اینکه رقم پیشنهادی دولت برای بودجه صدا و سیما بسیار پایین بود تصریح کرد: با عنایت مقام معظم رهبری نسبت به سازمان صدا و سیما و همچنین اعتبار 230 میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق یک مقدار وضعیت اعتباری صدا و سیما بهتر شد اما نسبت به مصوبه مجلس در برنامه ششم و رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله دارد و امیدواریم در صحن مجلس یک اقدام عملی و عینی در خصوص بودجه صدا و سیما شکل گیرد.