Skip to Content

پایان بررسی قانون نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در کمیسیون شوراها

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: ایرادات شورای نگهبان هنوز به کمیسیون ارجاع نشده و اگر این ایرادات فردا به ما ارجاع شود می توانیم در دستور کار شنبه یا یکشنبه کمیسیون قرار دهیم.

 

محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان هنوز به کمیسیون ارجاع نشده گفت: به محض دریافت ایرادات مطرح شده، قانون انتخابات را در دستور کار کمیسیون قرار می دهیم و اشکالات شورای نگهبان را حتماً با حضور یک نفر از اعضای شورای نگهبان مجدداً بررسی خواهیم کرد.  

 

وی افزود: اگر این ایرادات فردا به ما ارجاع شود می توانیم در دستور کار شنبه یا یکشنبه کمیسیون قرار دهیم.

 

کولیوند با بیان اینکه فقط برخی از ایرادات مطرح شده قابل اصلاح است گفت: سایر ایرادات که هم شامل ایراد قانون اساسی و قانون شرع می شود جهت تأمین نظر شورای نگهبان باید حذف شود.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفته شده بود که زمان استعفاها برای کاندیدای انتخابات کاهش یابد و زمان استعفاهای این قانون شش ماه است و اگر این مورد را شورای نگهبان ایراد گرفته باشد می توانیم زمان استعفاها را به سه ماه از زمان ثبت نام کاهش دهیم و بر اساس آن تا شهریور مهلت استعفاها خواهد بود.

 

کولیوند با اشاره به مباحث مطرح شده در کمیسیون شوراها تصریح کرد: قانون نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها امروز با اصلاحات آن در کمیسیون به پایان رسید و ان شاءالله گزارش آن را به هیأت رئیسه خواهیم داد تا در نوبت بررسی صحن قرار گیرد.