Skip to Content

پخش اعترافات «زم» دفاع از حقوق شهروندی میلیون ها ایرانی

هیچ منع قانونی برای پخش اعترافات مدیر شبکه آمدنیوز در صداوسیما وجود ندارد و این اقدام رسانه ملی دفاع از حقوق شهروندی میلیونها ایرانی است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما با اشاره به دستگیری سرشبکه آمدنیوز گفت: دستگیری فردی که بر اساس مطالب کاملاً بی پایه و اساس و با ابزارهای تبلیغاتی به ایجاد تنش، آشوب و تحریک افکار عمومی اقدام می کرد جزء اقدامات شایسته ای بود که صورت گرفت و این اقدام سپاه پاسداران جای تقدیر و تشکر و یژه دارد.

وی با بیان اینکه باید روح الله زم و تمامی رابطین داخلی و خارجی این شبکه کاملاً شناسایی و رصد شوند افزود: شبکه ای که این فرد را چه در داخل و چه در خارج از کشور پشتیبانی می کرده باید تحت پیگیری قانونی قرار گیرد.

نماینده فریمان و سرخس در مجلس خاطرنشان کرد: اینکه هر فردی بتواند یک کانالی راه اندازی کند و با وابستگی به خارج از کشور و  با اغراض کاملاً ضد مردمی هرآنچه خواست را در آن کانال منتشر کند و کسی هم آن را مورد پیگیری قرار ندهد این عنوانش آزادی نیست، اتفاقاً این نقض حقوق دیگران و نقض قانون اساسی است چرا که با نام آزادی حق میلیونها شهروند ایرانی تضعیف شده است.

وی با بیان اینکه اقدام شبکه آمدنیوز کاملاً بر ضد منافع ملی و نقض حقوق و آزادی های فردی بود تصریح کرد: اینکه یک فرد یا شبکه به خودش اجازه دهد در قالب انواع افتراها، برچسبها، ایجاد فضای چند قطبی قومیتی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی بین جامعه به دنبال ایجاد فتنه انگیزی باشد تضییع حقوق ملت و ضد امنیت کشور است و نمونه این تحریکات حوادث دی ماه 96 بود که به هرحال از همین بستری که ایجاد شده بود کلیت جامعه ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

قاضی زاده هاشمی عضو ناظر مجلس بر شورای نظارت بر صداوسیما معتقد است: با توجه به اقدامات ضد امنیت ملی شبکه آمدنیوز هیچ منع قانونی و حقوقی برای پخش اعترافات مدیر این شبکه در صداوسیما نداریم و این اقدام رسانه ملی نه تنها نقض آزادی نیست بلکه دفاع از حقوق شهروندی میلیونها ایرانی است که با دروغ پردازی های این فرد و شبکه تحت پوشش وی مورد هجمه قرار گرفتند.