پورمختار محمدعلی

پورمختار محمدعلی


 

منتخب بهار و کبودر آهنگ، رییس کمیسیون اصل نود با گرایش مستقل در مجلس نهم حضور دارد-75ماه حضور در جبهه های دفاع مقدس - جانباز - خانواده شهید – اخذ درجه سرتیپی ازمقام معظم رهبری(مدظله) درسن 29 سالگی  سوابق علمی  - فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی  - فوق لیسانس حقوق خصوصی(بدون پایان نامه)  - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی  - وکیل پایه یک دادگستری  -مدرس دانشگاه - عضوکمیته علمی مدیریت بحران دانشگاه امام حسین(ع) - عضوکمیته علمی واتاق فکر سازمان مدیریت بحران وزارت کشور- مدرس مسائل حقوقی و قضایی بحرانهای امنیتی درقوه قضاییه، سپاه، ناجا، شورای امنیت کشور  - مدرس مسائل حقوقی جنگ نرم درقوه قضائیه وناجا  - عضوودبیرکمیته تدوین قانون سپاه  - عضوکمیته تدوین قانون استخدامی ناجا  - انجام تحقیقات علمی - اداری واجرایی متعدد  سوابق اجرایی  1- جانشین رئیس ستادفرماندهی قرارگاه نجف اشرف  2- جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور  3- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صحنه  4- معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف سپاه  5- مسؤل مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده سپاه درکمیته ویژه رسیدگی به جرائم جنگی درغرب کشور  6- رئیس اداره قوانین ستادکل سپاه  7- معاون قضایی و انضباطی ستادکل سپاه  8- معاون ارزشیابی وترفیعات ستادکل سپاه  9- معاون بازرسی دانشگاه امام حسین(ع)  10-معاون اداری ومالی دانشگاه امام حسین(ع)  11- معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه  12- معاون حقوقی بازرسی ستادکل سپاه  13- نماینده سپاه درمجلس  14- معاون حقوقی وامورمجلس نیروی انتظامی  15- مدیرکل حقوقی و امورمجلس بنیاد شهید و امورایثارگران کشور  16- مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور و مشاوررئیس جمهور  17-  معاون اداره حقوق شهروندی وزارت کشور  18-نماینده فرمانده کل سپاه درسازمان قضایی نیروهای مسلح  19- نماینده فرمانده نیروی انتظامی درقوه قضاییه و دبیر کمیته مشترک راهبردی  20- نماینده فرمانده کل سپاه درکمیسیون رسیدگی به فرمان حضرت امام (ره) راجع به منع گروه گرایی  21- نماینده فرمانده کل سپاه درهیأت عالی انضباطی سپاه (رسیدگی به تخلفات وجرائم فرماندهان)  22-نماینده ناجا درکمیسیون مشترک شهرداری تهران  23-نماینده ناجا درکمیسیونهای حقوقی واجتماعی دولت  24- نماینده رئیس و عضو هیأت تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران  25- عضو معتمد حقوقی شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری  26- مشاور فدراسیون جانبازان  و معلولین  27- رئیس هیئت دو و میدانی سپاه