پیام امام خمینی(ره) به مناسبت افتتاح مجلس شورای اسلامی

پیام امام خمینی(ره) به مناسبت افتتاح مجلس شورای اسلامی