Skip to Content

چالشی به نام خصوصی سازی مدارس

چالشی به نام خصوصی سازی مدارس


Loading the player...

دانلود

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس و اللهیارترکمن معاون وزیر آموزش پرورش با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز یکشنبه شانزدهم دیماه 97 به موضوع خرید خدمت آموزشی یا خصوصی سازی مدارس دولتی پرداختند.