چهاردولي علي نعمت

 

منتخب مردم ملایر، عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری مديريت آموزشگاه در آموزش و پرورش، رئيس مركز مشاوره و خدمات روانشناختي استان همدان، معاونت آموزش و پرورش شهرستان ملاير و تدريس در دانشگاههاي مختلف استان تحصیلات: فوق ليسانس مشاوره دانشگاه تربيت معلم