Skip to Content

چهار دهه قانونگذاری

Loading the player...

دانلود

مسعود پزشکیان نایب ریس مجلس و حسینعلی حاجی بابابی رئیس فراکسیون ولایی مجلسبرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو روز دوشنبه یکم بهمن ماه97 به موضوع چهار دهه قانونگذاری پرداختند.