کارخانه ابراهیم

کارخانه ابراهیم


ابراهیم کارخانه منتخب مردم همدان و فامنين و عضو کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: معاون مالي و اداري دانشگاه، عضو هيأت مديره سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران، (25) سال سابقه مديريت و تدريس در دانشگاه و ديگر نهادها، معاون هماهنگي و نظارت راهبردي معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، عضو شوراي رقابت اصل (44)قانون اساسي، عضو كميتة ويژه فناوري هستهاي مجلس هفتم، دانشيار دانشگاه بوعلي سينا  تحصیلات: دكتراي شيمي(Ph.D)، دكتراي پزشكي، كارشناس ارشد علوم و فنون هسته اي