کامران دستجردی حسن

کامران دستجردی حسن


 نماینده حوزه انتخابیه اصفهان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که سابقه حضور در دوره چهارم، پنجم و هفتم مجلس شورای اسلامی را نیز دارد؛ هم اکنون عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. کامران دستجردی دکترای جغرافیای سیاسی دارد و در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 162 هزار و 145 رأی منتخب حوزه انتخابیه اصفهان شد. حسن کامران دستجردی در سال 1333 در شهرستان دستجرد متولد شد. مدرک تحصیلی وی دکترای جغرافیای سیاسی است و به زبان انگلیسی آشناست کامران دستجردی که سابقه حضور در مجالس چهارم، پنجم، هفتم و هشتم را در کارنامه سیاسی اجتماعی خود دارد؛ پیش از نمایندگی مجلس، مسئول حفاظت اطلاعات نزاجا، دبیرکل کتابخانه های عمومی کشور، مسئول بسیج استادان کشور و مسئول معاونت آموزشی نیروی دریایی سپاه بوده است نیره اخوان بیطرف، همسر دکتر حسن کامران دستجردی نیز از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است دکتر حسن کامران دستجردی در انتخابات مجلس هشتم 42 درصد آرا را به خود اختصاص داد و از مجموع 382 هزار و 328 رأی، 162 هزار و 145 رأی کسب کرد و به عنوان نماینده مردم شهرستان اصفهان به مجلس راه یافتوی که در مجالس هفتم و هشتم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده است در حال حاضر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه و نیز کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه 90 است. کامران دستجردی ریاست گروههای دوستی پارلمانی ایران- کنیا، ایران- تونس و ایران- فرانسه این مجلس حضور دارد. وی عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم میباشد.