Skip to Content

کاهش آلاینده‌های شهری با لغو مجوز فعالیت صنایع در پایتخت

نمایندگان مجلس مطرح کردند:

نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت لغو مجوز فعالیت صنایع آلاینده در تهران مطرح کردند که باید از ظرفیت بخش خصوصی برای انتقال صنایع آلاینده به خارج از شهر استفاده کرد.
 
به گزارش مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات و مشکلات کلان شهرهای کشور ازجمله پایتخت طی سالیان گذشته بارها تیتر رسانه ها را به خود اختصاص داده است، درکنار مواردی از جمله توسعه حمل و نقل عمومی، جلوگیری از ورود وسایل نقلیه فرسوده به معابر شهری؛ توقف فعالیت معادن شن و ماسه و به طورکلی صنایع آلاینده در داخل شهر نیز اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به گفته کارشناسان حوزه محیط زیست  هیچ صنعتی حتی غیر آلاینده نیز حق فعالیت درپایتخت را نداشته و تمامی صنایع باید به خارج ازشهر منتقل شوند؛ به طوری که طبق قانون مصوب 23 سال قبل  صنایع باید به 120 کیلومتری پایتخت منتقل شوند، اما این قانون تا کنون اجرایی نشده است.

معادن شن و ماسه در جنوب پایتخت متاسفانه درمقاطع مختلف آلودگی بسیاری برای تهران به وجود آوردند، بارها سازمان محیط زیست، فرمانداری و استانداری نسبت به توقف فعالیت و خروج صنایع آلاینده از تهران هشداردادند، اما اقدامی در راستای اجرای این قانون صورت نگرفته است، ضمن اینکه هیچ نهادی مسئولیت پیگیری و اجرای این قانون را برعهده نگرفته و مخالفان در ادوار مختلف مطرح کردند که توقف فعالیت صنایع آلاینده درپایتخت کارگران بسیاری را ازکاربیکار می کند؛ بنابراین موارد این چنینی و برخی دلایل دیگر منجرشده نتوان فعالیت صنایع آلاینده را کنترل کرد.

نمایندگان مجلس معتقدند هیچ صنعت آلاینده ای مجوز فعالیت در پایتخت را ندارد و نمی توان سلامتی مردم را به منفعت برخی مسئولان گره زد، همچنین نمایندگان خانه ملت براین باورند همه دستگاه ها و به طورویژه قوای 3 گانه باید نظارت بر اجرای قوانین مرتبط به فعالیت صنایع آلاینده و محیط زیست را پیگیری کنند.

 

صنایع آلاینده و غیرآلاینده نباید تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت ساخته شوند

عبدالرضا هاشم زایی با اشاره به اینکه طبق قانون در فاصله 120 کیلومتری پایتخت مجوز فعالیت صنایع داده نمی شود، گفت: متاسفانه این قانون نیز مانند سایر قوانین دیگر به دلیل وجود برخی موانع به طور کامل اجرایی نمی شود، به عنوان مثال مجوز احداث صنایع جدید در فاصله 120 کیلومتری از تهران نباید داده شود که البته به این موضوع تاکنون از سوی مسئولان بسیار دقت شده است؛ اما برخی صنایع به دلیل آلاینده نبودن نیز درحال حاضر فعالیت می کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تهران نباید هیچ صنعت جدیدی حتی غیرآلاینده فعالیت کنند، افزود: صنایع آلاینده باید درجهت جلوگیری از کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی به خارج از پایتخت منتقل شوند، البته دراین خصوص اقداماتی تاکنون صورت گرفته و حتی مجوزتوسعه فعالیت جدید برای این صنایع وجود ندارد؛ هرچند که توقف و انتقال فعالیت صنایع آلاینده و غیرآلاینده را به راحتی نمی  توان انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون هیچ صنعت آلاینده ای حتی کوچک نباید درتهران فعالیت کند، تصریح کرد: از نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی انتظار می رود نسبت به اجرای قانون دراین خصوص عمل کند، اما همانطور که تاکید شد کارگاهی که دارای 100 نفر نیرو است را نمی توان به راحتی به خارج از تهران منتقل کرد؛ زیرا مسائل کارگری و مشکلات کارگران را باید مد نظر قرار داد، بنابراین می توان تسهیلاتی را برای کارگران در شهرک های صنعتی دور ازتهران درنظرگرفت تا بتوان صنایع را به نقاط دورتر منتقل کرد.

هاشم زایی با اشاره به اینکه نباید مصالح شهری را فدای مسائل عاطفی کرد، گفت: باید به تدریج خروج صنایع و کارگاه های آلاینده را دردستور کار قرار داد، ضمن اینکه به مسائل کارگری نیز باید دراین خصوص توجه کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، با بیان اینکه در نظر گرفتن مشوق برای صاحبان صنایع و پرسنل کارگاه ها درخروج از پایتخت بسیار موثر است، افزود: اگر مشوق و تسهیلاتی وجود نداشته باشد، چگونه می توان انتظار داشت که کارگران با داشتن چندین فرزند به خارج ازتهران منتقل شوند، البته محیط زیست و وزارت صنعت و معدن نیز باید به وظایف خود دراین زمینه عمل کنند.

 

ساماندهی مشاغل مزاحم در پایتخت با هدف کاهش آلودگی هوا

پروانه مافی درخصوص ضرورت خروج صنایع آلاینده و فرسوده ازپایتخت، گفت: طبق ماده 29 ازقانون برنامه 5 ساله دوم، مدیریت شهری مکلف و موظف شده است ضمن ارایه برنامه عملیاتی درخصوص مدیریت پسماند در3 ماه اول برنامه نسبت به شناسایی و اجرای فرآیند مدیریت پسماند با درنظرگرفتن اولویت ها و ویژگی های شهری اقدام کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: ضمن اینکه دربند ج تبصره 3 همین ماده نیزبه صراحت اعلام شده که شهرداری ها باید درجهت تامین منابع مالی پایدار و بهبود عملکرد دربخش های مدیریت پسماند با لحاظ مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامات جدی را انجام دهد، یعنی برنامه های لازم تهیه و در شورای شهر به تصویب رسد؛ همچنین دربند چ همین ماده نیز به این موضوع تاکید شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری در کاهش آلاینده های صنعتی طبق مصوبات شورا و اسناد فرادستی دارای وظایف مشخصی است، تصریح کرد: این گونه نهادها باید به منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری، ارتقاء و کیفیت کارایی محیط شهری و ساماندهی مراکز کاری را مدنظرقرار دهد، یعنی نسبت به ساماندهی فعالیت کارگاه ها و کارخانه های آلاینده در وسط شهر به وظایف خود عمل کند؛ بنابراین باید نحوی اقدام شود تا بتوان فعالیت مشاغل مزاحم و آلاینده را نسبت به گذشته سامان داد، ضمن اینکه در راستای شناسایی و انتقال مشاغل آلاینده شهری و مزاحم باید رسته های مشمول انتقال از 52 به 61 رسته شغلی تا پایان برنامه افزایش پیدا می کرد.

مافی با اشاره به اینکه تا کنون اقداماتی درجهت مصوبات برنامه دوم درخصوص انتقال صنایع آلاینده انجام شده است، گفت: انتقال صنایع آلاینده به طورکامل رخ نداده است، البته اخیرا شنیده شده برخی اقدامات در راستای کاهش آلاینده ها در تهران و خروج صنایع آلاینده درحال انجام است که کافی نیست؛ البته  در وظایف سازمان محیط زیست و مدیریت شهری دربرخی بخش ها درحوزه صنایع آلاینده همپوشانی هایی وجود دارد، به عنوان مثال درحوزه آلاینده زیست محیطی مانند آلودگی هوا و حمل و نقل باید گفت علت بیش از 85 درصد آلودگی هوا در تهران تردد وسایل نقلیه موتوری است.

نایب رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور با بیان اینکه تاکنون اقداماتی درجهت کاهش آلودگی هوا و حل مشکلات حمل و نقل انجام شده است، افزود: اما بازهم شاهد وجود مشکلات  دراین بخش هستیم و با نقطه معقول فاصله وجود دارد، زیرا تهران بیش از یک کلان شهر درطی سالیان گذشته بزرگ شده است، بنابراین اقدامات درحوزه توسعه حمل و نقل عمومی کافی نبوده و باید برای کاهش آلودگی هوا به این موارد توجه کرد.

 

 صنایع آلاینده در پایتخت هزینه‌بر هستند

مسعود رضایی با تاکید براینکه هیچ دلیل و بهانه ای برای عدم خروج صنایع آلاینده از تهران پذیرفتنی نیست، گفت: برای کاهش آلودگی در کنار مسائلی همچون توسعه حمل و نقل ریلی و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری باید به انتقال صنایع آلاینده نیز توجه کرد، اما متاسفانه مسئولان در ادوار مختلف تنها به شعار در این خصوص پرداختند؛ بنابراین درگام اول باید برنامه ای دقیق و کارشناسی شده برای خروج صنایع آلاینده اتخاذ کرد و در صورت وجود قانون با پشتیبانی از آن این موضوع را اجرایی کرد.

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه با شعار هیچ گاه نمی توان قوانین درحوزه های مختلف را اجرایی کرد، افزود: صنایع در تهران در طی سالیان بسیار فعالیت کرده و هزینه های هنگفتی برای کشور به وجودآوردند، بنابراین جایه جایی آنها دارای هزینه های بسیار است که باید برای آن اعتبارات لازم تامین شود؛ بنابراین بدون تامین اعتبار نمی توان تنها به طرح مسائل پرداخت.

وی با تاکید بر خروج صنایع آلاینده در تهران با هدف افزایش هوای سالم در پایتخت، تصریح کرد: همه دستگاه ها ازجمله قوای 3 گانه باید درخصوص علل عدم انتقال صنایع آلاینده درتهران وارد عمل شوند، ضمن اینکه درصورت نیاز به حمایت، هر3 قوه باید اقدامات کارشناسی خود را درجهت تامین اعتبار واجرایی شدن قانون صورت دهند؛ البته فهرست دستگاه ها و صنایع آلاینده باید مشخص شده و اگر بخشی ازاین صنایع در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، باید با حمایت از این بخش به خروج صنایع آلاینده کمک کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بخشی از این صنایع مربوط به وزارتخانه های و سازمان های نظامی است، تصریح کرد:  درتهران سازمان محیط زیست به عنوان متولی پیگیری رفع آلودگی هوا باید مبادرت به خروج صنایع آلاینده کرده و حتی دادستانی می تواند به عنوان مدعی العوم درجهت دفاع ازحقوق مردم با متخلفان در انتقال صنایع آلاینده برخورد کند.