کائیدی علی

منتخب مردم پلدختر و ملاوي و نائب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم میباشد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان  تحصیلات: پزشک عمومی  فرزند شهید  گرایش: اصولگرا  * عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی  * نایب رئیس فراکسیون بیداری مجلس شورای اسلامی  * عضو فراکسیون شاهد مجلس شورای اسلامی  * رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بلغارستان  * عضو گروه دوستی پارلمانی یمن،بحرین و عمان  * عضو شورای نظارت بر نظام پزشکی کشور  * عضو بسیج پزشکان کشور  * عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی  * عضو هیئت امنائ دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حکم ریاست محترم جمهوری  * عضو هیات مرکزی انجمن اسلامی پزشکان کشور