Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده است

کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی پیگیر وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده است


عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق شواهد دیپلمات‌های ربوده شده در قید حیات هستند و کمیسیون ما پیگیر وضعیت آنهاست.

به گزارش پایگاه اطلاع مجلس تی وی مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیگیر وضعیت دیپلما‌ت‌های ربوده شده است، اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد که چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در قید حیات هستند.

وی با اشاره به اینکه خانواده این چهار دیپلمات معزز در جلسه هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی خواستار پیگیری جدی سرنوشت آنان بودند، متذکر شد: برای پیگیری وضعیت این دیپلمات‌ها «کمیته ویژه حقیقت‌یاب سرنوشت چهار دیپلمات» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: این کمیته با هدف ایجاد هماهنگی  میان نهادهای گوناگون مرتبط با این موضوع چونوزارت امور خارجه، بنیاد شهید و سپاه پاسداران به وجود آمده است و هر یک از این نهادها باید گزارش عملکرد خود در این باره در زمان مقتضی ارائه دهند.