کمیسیون اصل 90

کمیسیون اصل 90


اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل نود (سال چهارم) 

 

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

محمدی

داود

قزوین

آبیک

رئیس

2

داداشی

ولی

گیلان

آستارا

نائب رئیس اول

3

خجسته

امیر

همدان

همدان و فامنین

نائب رئیس دوم

4

امیرحسن‌خانی

محمدرضا

خراسان جنوبی

فردوس، طبس، سرایان و بشرویه

دبیر اول

5

پارسایی

بهرام

فارس

شیراز

سخنگو

 

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل نود (سال سوم)

 

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

محمدی

داود

قزوین

آبیک

رئیس

2

تجری

فرهاد

کرمانشاه

قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب

نائب رئیس اول

3

امیرحسن‌خانی

محمدرضا

خراسان جنوبی

فردوس، طبس، سرایان و بشرویه

نائب رئیس دوم

4

داداشی

ولی

گیلان

آستارا

دبیر اول

 

خجسته

امیر

همدان

همدان و فامنین

دبیر دوم

6

پارسایی

بهرام

فارس

شیراز

سخنگو

 

 

 
 

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

سمت

1

اردشیر لاریجانی

علی

قم

قم

عضو

2

عثمانی

محمد قسیم

کردستان

بوکان

عضو

 
 
 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل نود (سال دوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

محمدی

داود

قزوین

آبیک

رئیس

2

تجری

فرهاد

کرمانشاه

قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب

نائب رئیس اول

3

امیرحسن‌خانی

محمدرضا

خراسان جنوبی

فردوس، طبس، سرایان و بشرویه

نائب رئیس دوم

4

پارسایی

بهرام

فارس

شیراز

دبیر

6

داداشی

ولی

گیلان

آستارا

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل نود (سال اول)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.        

محمدی

داوود

قزوین

قزوین و آبیک

رئیس

2.        

امیر حسنخانی

محمد رضا

خراسان جنوبی

فردوس، طبس، سرایان و بشرویه

اصل نودم قانون اساسی

3.        

پارسایی

بهرام

فارس

شیراز

اصل نودم قانون اساسی

4.        

تجری

فرهاد

کرمانشاه

قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب

اصل نودم قانون اساسی

5.        

داداشی

ولی

گیلان

آستارا

اصل نودم قانون اساسی

6.        

فرمند

فردین

آذربایجان شرقی

میانه

اصل نودم قانون اساسی

7.        

لاریجانی

علی

قم

قم

اصل نودم قانون اساسی