کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (سال سوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

فلاحت پیشه

حشمت الله

کرمانشاه

اسلام آیاد غرب

رئیس

2

برومندی

محمدمهدی

فارس

پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت

نائب رئیس اول

3

دهقانی فیروزآبادی

کمال

یزد

تفت و میبد

نائب رئیس دوم

4

جمالی نوبندگانی

محمد جواد

فارس

فسا

دبیر اول

5

علوی

سیدمحسن

فارس

لامرد و مهر

دبیر دوم

6

نجفی خوشرودی

علی

مازندران

بابل

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (سال دوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.        

بروجردی

علاء الدین

لرستان 

بروجرد

رئیس

2.        

دهقانی فیروزآبادی

کمال

یزد

تفت و میبد

نائب رئیس اول

3.        

برومندی

محمدمهدی

پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت

دامغان

نائب رئیس دوم

4.        

جمالی نوبندگانی

محمد جواد

فارس

فسا

دبیبر اول

5.        

رضایی

محمدابراهیم

خمین

لامرد و مهر

دبیر دوم

6.        

نقوی حسینی

سید حسین

تهران

ورامین و پیشوا

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی (سال اول)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.        

بروجردی

علاء الدین

لرستان لرستان

بروجرد

رئیس

2.        

دهقانی فیروزآبادی

کمال

یزد

تفت و میبد

-نائب رئیس اول

3.        

حسن بیگی

ابوالفضل

سمنان

دامغان

نائب رئیس دوم

4.        

جمالی نوبندگانی

محمد جواد

فارس

فسا

دبیبر اول

5.        

علوی

محسن

فارس

لامرد و مهر

دبیر دوم

6.        

نقوی حسینی

سید حسین

تهران

ورامین و پیشوا

سخنگو

 

 

                   اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

حسن بیگی

ابوالفضل

سمنان

دامغان

عضو

2

جاسمی

سیدقاسم

کرمانشاه

کرمانشاه

عضو

3

جلالی

کاظم

تهران

تهران

عضو

4

چنارانی

هاجر

خراسان رضوی

نیشابور

عضو

5

ذوالنوری

مجتبی

قم

قم

عضو

6

رحیمی

علیرضا

تهران

تهران

عضو

7

علوی

محسن

فارس

لامرد و مهر

عضو

8

‌شوشتری

هادی

خراسان رضوی

قوچان و فاروج

عضو

9

صفاری نطنزی

مرتضی

اصفهان

قمصر، نطنز و بادرود

عضو

10 بروجردی علاالدین لرستان بروجرد عضو

11

کریمی قدوسی

جواد

خراسان رضوی

مشهد و کلات

عضو

12

کواکبیان

مصطفی

تهران

تهران

عضو

13

گودرزی

مسعود

فارس

نورآباد و ممسنی

عضو

14

نوریان

اردشیر

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد، بن، سامان

عضو

15

برزگر کلشانی

شهروز

آذربایجان غربی

سلماس

عضو

16 نقوی حسینی سیدحسین تهران ورامین و پیشوا عضو
17 رضایی محمدابراهیم مرکزی خمین عضو
 

 

 

 

 

 

 

 


 

عضو