کمیسیون انرژی

اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی (سال دوم)

رديف

نام خانوادگی

نام

استان

حوزه انتخابیه

کمیسیون /سمت

1

حسنوند

فریدون

خوزستان

اندیمشک

رئیس

2

خادمی

هدایت الله

خوزستان

ایذه و باغملک

نائب رئیس اول

3

ادیانی

سیدعلی

مازنداران

قائم شهر، سوادکوه، جویبار

نائب رئیس دوم

4

کرم‌پور حقیقی

کورش

فارس

فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند

دبیر اول

5

ساعدی

قاسم

خوزستان

دشت‌آزادگان

دبیر دوم

6

قره‌خانی

اسدالله

گلستان

علی‌آباد کتول

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی (سال دوم)

رديف

نام خانوادگی

نام

استان

حوزه انتخابیه

کمیسیون /سمت

1

حسنوند

فریدون

خوزستان

اندیمشک

رئیس

2

امیری‌خامکانی

حسین

کرمان

زرند و کوهبنان

نائب رئیس اول

3

ادیانی

سیدعلی

مازنداران

قائم شهر، سوادکوه، جویبار

نائب رئیس دوم

4

کرم‌پور حقیقی

کورش

فارس

فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند

دبیر اول

5

خدری

عبدالحمید

بوشهر

بوشهر، گناوه و دیلم

دبیر دوم

6

قره‌خانی

اسدالله

گلستان

علی‌آباد کتول

سخنگو

 

 

اعضای کمیسیون انرژی

رديف

نام خانوادگی

نام

استان

حوزه انتخابیه

کمیسیون /سمت

1

امینی

سلام

ایلام

ایلام، سیروان و چرداول،ایوان و مهران

عضو

2

بهرام‌نیا

حسن

همدان

نهاوند

عضو

3

امیری‌خامکانی

حسن کرمان زرند و کوهبنان

عضو

4

خالدی سردشتی

محمد

چهار محا ل و بختیاری

لردگان

عضو

5

خدری

عبدالحمید بوشهر بوشهر، گناوه و دیلم

عضو

6

سامری

عبدالله

خوزستان

خرمشهر

عضو

7

شرفی

غلامرضا

خوزستان

آبادان

عضو

8

صفری

احمد

کرمانشاه

کرمانشاه

عضو

9

عسگر ظاهری عبده وند

علی

خوزستان

مسجد سلیمان

عضو

10

کشت زر

حبیب الله

خوزستان

خدابنده

عضو

11

گلمرادی

علی

خوزستان

ماهشهر، امیدیه و هندیجان

عضو

12

الماسی

سکینه

بوشهر

کنگان، دیر و جم

عضو

13

مرادی

احمد

هرمزگان

بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی

عضو

14

میرزایی

جلال

ایلام

ایلام، سیروان و چرداول،ایوان و مهران

عضو

15

ناصری نژاد

مجید

خوزستان

شادگان

عضو

16

نعمتی

بهروز

تهران

تهران

عضو

17

هاشمی‌پور

عدل

کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بهمئی

عضو