کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار

کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار


نماینده حوزه انتخابیه رشت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه است؛ هم اکنون در فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی و نیز فراکسیون اصولگرایان این مجلس نیز عضویت دارد. کوچکی نژاد با اخذ 37 هزار و 345 رأی به عنوان منتخب حوزه انتخابیه رشت از استان گیلان به مجلس هشتم راه یافت. جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در سال 1336 در روستای ارم سادات شهرستان آستارا متولد شد. وی لیسانس خاکشناسی و فوق لیسانس مدیریت دولتی دارد. وی پیش از ورود به مجلس هشتم، رئیس سازمان آموزش و پرورش و رئیس دانشکده فنی بوده است. کوچکی نژاد در مجلس هشتم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه مجلس هشتم است. او در سال دوم فعالیت کمیسیون برنامه و بودجه عضو هیئت رئیسه کمیسیون و دبیردوم آن بود. جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی همچنین از اعضای فراکسیون توسعه بنادر و دریانوردی و نیز فراکسیون اصولگرایان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. وی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران-برزیل، ایران-کنگو و ایران-آلمان مجلس هشتم است. وی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشد.