کیایی نژاد مفید

منتخب مردم ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس نهم میباشد.