کیایی نژاد مفید

کیایی نژاد مفید


منتخب مردم ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان و عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس نهم میباشد.