Skip to Content

گام مؤثر صداوسیما در شناسایی موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار

گام مؤثر صداوسیما در شناسایی موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار


رئیس و نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در گفتگو با مجلس تی وی نظرات خود را در خصوص عملکرد صداوسیما در حمایت از رونق تولید ملی بیان کردند.

 

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مجلس تی وی با بیان اینکه ما نیازمند عزم ملی در زمینه رونق تولید هستیم و همه قوا و نهادهای كشور باید عزم ملی داشته باشند كه محیط كسب و كار را مساعد و سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب كنند گفت:صداوسیما تهیه برنامه های منسجمی را درباره رونق تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار در پیش گرفته و با میان برنامه ها، گفت گوها، گزارش ها و برنامه های خبری جهت گیری خوبی را شروع کرده است.

 

فولادگر با اشاره به جلسه ماه قبل اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با علی عسگری رئیس  سازمان صداوسیما یادآور شد: در آن جلسه پیشنهاد دادیم که در زمینه حمایت از تولید ملی بین مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و رسانه ملی ارتباط تنگاتگی برقرار شود و با کار کارشناسی شده  برنامه های پرمحتواتر و کاربردی تر انجام شود و قوی ترجلو برود . در این زمینه حرکت های خوبی شروع شده و خوب هم جلو آمده  است و امیدوارم پر محتواتر و کاربردی تر ادامه یابد.

 

وی با ابراز امیدواری از ادامه چنین برنامه هایی افزود: یکسری چالش ها و همچنین راهکارهایی برای رونق تولید وجود دارد که منسجم تر و موضوعی تر باید روی آنها کار شود مثلا سریال های نمایشی، فیلم های سینمایی و یا برنامه های مستند، متأثر از این راهکارها و چالش ها تهیه و تولید  شود.

 

هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مجلس تی وی  با اشاره به عملکرد صداوسیما در حمایت از رونق تولید گفت: صداوسیما عملکرد مناسبی در حمایت از تولید ملی داشته و گزارشات خبری و برنامه های خوبی در این زمینه تهیه و پخش کرده است.

 

قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارشات صداوسیما در زمینه واحدهای تولیدی، بحث واردات و صادرات، مشکلات تولید و سایر اقدامات انجام شده در این زمینه بر رونق تولید تاثیر داشته است خاطرنشان کرد: صداوسیما در شناسایی موانع تولید گام های مؤثری برداشته و جا دارد از اقدامات این رسانه در رونق تولید ملی قدردانی شود.