بازگشت به صفحه کامل

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه نهایی شد

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه نهایی شد


گزارش تحقیق و تفحص از صنعت بیمه نهایی شد

رئیس تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، از نهایی شدن تحقیق و تفحص از صنعت بیمه خبر داد و گفت: این گزارش بعد از بررسی بودجه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به زمان بندی انجام شده برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه، گفت: با توجه به اتمام مهلت قانونی تمدید زمان تحقیق و تفحص، در نهایت گزارش جامعی از عملکرد صنعت بیمه تهیه و برای ارایه به صحن آماده شده است.

رئیس تحقیق و تفحص از صنعت بیمه افزود: تخلفات به دست آمده در جریان تحقیق و تفحص که بیش از هر بخشی در بخش ارتباط بین بیمه مرکزی با برخی بیمه های خصوصی بوده است نیز در اختیار مراجع زیربط قرار گرفته و گزارشات مربوط به تخلفات بیمه توسعه در همین مسیر قرار دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بررسی گزارش تفحص از صنعت بیمه پس از بررسی بودجه 95 و در سال آتی در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت.