Skip to Content

گزارش های ارسالی مجلس به قوه قضائیه خارج از نوبت بررسی میشود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابهامات موجود در نحوه رسیدگی به گزارش های مجلس در قوه قضائیه را رفع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 8 طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

در ماده 8 آمده است:

یک ماده به شرح زیر به قانون الحاق میشود:

ماده الحاقی - هر یک از کمیسیونها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (45)، (۲۱۱)، (۲۱۶) و (۲۳۶) این قانون را در قالب گزارش قضائی تهیه و از طریق هیأت رئیسه به قوه قضائیه ارسال می کند تا به صورت خارج از نوبت در دادسرای عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده ها را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان می رساند.

همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف ماده 4 با 110 رأی موافق، 71 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 4 آمده است:

متن زیر به انتهای بند (0) ماده (۲۰۷) قانون الحاق می شود

در مواردی که سؤال در دستور هفتگی کمیسیون یا مجلس قرار گرفته باشد، موجه بودن عدم حضور وزیر با رأی نمایندگان تعیین می شود.»

گفتنی است پیشنهاد حذف این ماده از سوی محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که با استناد به ماده 27، گفت: تصویب این ماده باعث می شود که دست نمایندگان برای نظارت بسته شود و این در حالی است که اقتدار مجلس تنها از طریق به کارگیری ابزارهای نظاری اعم از طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح حفظ می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از بی توجهی وزرا به تذکرهای نمایندگان، یادآور شد: هم اکنون وزرا تنها در صورتی خود را ملزم به پاسخگویی به نمایندگان می دانند که طرح سوال مطرح شده باشد کما اینکه این مهم را در ماه های گذشته به وضوح مشاهده کردیم.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با 109 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف ماده 6 نیز موافقت کردند.

در ماده 6 آمده است:

 

ماده 6- در فراز سوم ماده (۲۱۲) قانون، عبارت «گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد» حذف می شود و عبارت «و با صحبت یک مخالف و یک موافق هرکدام به مدت پنج دقیقه، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به رأی گذاشته میشود.» جایگزین می شود.