Skip to Content

یکشنبه در مجلس چه گذشت؟ بررسیINSTEX در خانه ملت

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز روز یکشنبه چهاردهم بهمن ماه97 از جلسه صحن علنی ، کمیسیون ها و حضور وزیر در مجلس شورای اسلامی