Skip to Content

230 نماینده تجاوز آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را محکوم کردند

Loading the player...

دانلود

 

 گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه شنبه بیست وششم فروردین ماه97 از بیانیه 230 نماینده مجلس در مورد محکومیت حمله موشکی آمریکا،انگلیس و فرانسه به سوریه.