Skip to Content

CFT از ایستگاه بهارستان گذشت

Loading the player...

دانلود

گزارش خبر 21 شبکه یک روز یکشنبه پانزدهم مهر ماه 97 از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مصوبه مهم لایحه الحاق ایران به  CFT